POZVÁNKA

FK SLOVAN LEVICE, Ul. Podjavorinskej 7, 934 01 Levice

 

Výkonný výbor FK Slovan Levice Vás pozýva na mimoriadne valné zhromaždenie

 

dňa 16. 09. 2014 o 18.00 h v priestoroch FK Slovan Levice.

 

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie VZ FK Slovan Levice
  3. Voľba prezidenta FK Slovan Levice
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie VZ
  6. Záver

Výkonný výbor

STANOVISKO ŠPORTOVÝCH KLUBOV FK SLOVAN LEVICE, BK LEVICKÍ PATRIOTI, FUTSAL TEAM LEVICE A BKŽ LEVICE

Športové kluby pôsobiace na území mesta a reprezentujúce mesto v súťažiach dospelých, a nielen tie, v posledných rokoch bojujú o prežitie. Každoročne sa obracajú so žiadosťou o podporu na mesto Levice a každoročne dostávajú negatívnu odpoveď alebo len mizivú podporu. Tak sa to udialo aj na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Súčasná ekonomická situácia v týchto kluboch ohrozuje ich účinkovanie v aktuálnych sezónach 2014/15, respektíve dohratie prebiehajúcej sezóny. Snaha klubov bola zamietnutá.

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, poslanci, kladiete nám otázku: „Odkiaľ na to máme zobrať?“

Pred štyrmi rokmi ste nás presviedčali, že vy ste tí praví, ktorí máte schopnosti riešiť a vyriešiť problémy v oblasti dopravy, parkovania, bezpečnosti, čistoty a životného prostredia, sociálnej oblasti, kultúrnej oblasti a oblasti športu. Po štyroch rokoch sa nás pýtate, z kadiaľ máme na to zobrať. Keď vy tú odpoveď nepoznáte, tak sa vám snažíme poradiť. Optimalizujte príjmy rozpočtu, optimalizujte výdavky rozpočtu, efektívne a najmä premyslene nakladajte s majetkom mesta, intenzívnejšie využívajte zdroje Európskej Únie. Vytvorte prostredie, v ktorom budú mať podnikatelia záujem podporovať šport a kultúru v tomto meste.

Snažíte sa nás manipulovať otázkou "na úkor koho"? Tak vám poradíme aj v tejto oblasti. Na úkor zlých rozhodnutí, na úrok zlých predajov, na úkor plytvania a nehospodárnosti, na úkor benevolentnosti pri kontrole a preberaní dodávaných služieb, ale v žiadnom prípade nie na úkor mládeže, seniorov, bezpečnosti, čistoty a kultúry v tomto meste.

Už sme si zvykli, že kultúru si musíme objednávať, respektíve kupovať. Už sme si zvykli na to, že za kultúrou musíme z tohto mesta vycestovať. Možno nás to čaká aj v športe, ak budeme chcieť ísť na basketbal, pôjdeme do Komárna, ak budeme chcieť ísť na futbal, pôjdeme do Zlatých Moraviec.

Ako sa to dá v iných mestách, ktoré pôsobia v podobnom ekonomickom prostredí, ako sa v iných mestách správajú k svojim športovým klubom, vás budeme pravidelne týždenne informovať na stránkach hore uvedených športových klubov.

MY SME TU DOMA

INTERSPORT LEVICE predstavil v apríli 2014 projekt podpory športu v Leviciach - MY SME TU DOMA /http://vimeo.com/95096763/.

Od 1. mája môžu všetci fanúšikovia FK Slovan Levice pri nákupe v predajni INTERSPORT Levice (City Park)  poukázať 2% zo svojho nákupu aj nášmu klubu a tým nás podporiť. Ďakujeme!

Nábor nových hráčov

Záujemcovia o futbal do družstiev prípraviek a žiakov (aj dievčatá) sa môžu prihlásiť počas celého roka na futbalovom štadióne.  Tréningy sa konajú pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. 

Staňte sa súčasťou

                     FK Slovan Levice! 

 

Vstupenky na zápas mužov

Dospelí 2,00 Eur
Mládež (15 - 18 r.), dôchodcovia 1,00 Eur
Deti do 15 r., ZŤP zadarmo
VIP vstupenka jednorazová 10,-- Eur
Permanentka 5,-- Eur

Hymna FK Slovan Levice

 hymna350

Autor hudby a textu Peter Hečko spev Palo Drapák a Peter Hečko