Aktuálne COVID opatrenia

Aktualizované 29.5.2021

Povolená je účasť divákov v počte 500, pričom je potrebné sa pri vstupe zapísať do zoznamu divákov a uviesť či spĺňate niektorú z podmienok vstupu (negatívny test na Covid 19 max 24h starý/potvrdené prekonanie Covid 19 max. 180 dní pred konaním zápasu/ potvrdenie o očkovaní proti Covid19).