Rozhovor s viceprezidentom R. Gergelym o aktuálnom dianí v mládežníckom úseku

R.Gergely (vľavo) počas minuloročného turnaja Champions Trophy

Ako vnímate postavenie tímov U19 a U17 z pohľadu umiestnenia v tabuľke a najmä filozofie klubu?

„Postavenie v tabuľkách dorasteneckých tímov U19 a U17 v uplynulej predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 poznačenej pandémiou koronavírusu vnímam mierne uspokojivo. Pri kategórii U19 boli očakávania a ciele vyššie ako postavenie v tabuľke s konečným siedmym miestom. Potešil však zlepšujúci sa herný prejav družstva, kombinačná hra a nasadenie na ktorých môžeme stavať v nasledujúcej sezóne čo je predstava menežmentu mládeže a hlavnou filozofiou klubu. Kategória U17 skončila na treťom mieste, tu sa prejavuje už viacero sezón po sebe nasadenie a rýchla kombinačná hra, ktorou je potrebné sa prezentovať z najvyššej žiackej súťaži.“

Čo môžete povedať o kategóriách od U17 smerom nižšie?

„Ako som už spomenul, pri kategórií U17 sa prejavuje rýchla kombinačná hra, ktorú si hráči prenesú zo žiackych kategórií, najmä z najstaršej U15ky. Aj keď bola súťaž žiakov uzavretá niekoľko sezón, čo znamenalo určitý kľud a nevyvíjanie tlaku na hráčov, našou snahou bolo čo najlepšie umiestnenie U15ky čo sa nám nedarilo stále napĺňať. Celkovo v žiackych kategóriách by potešilo lepšie postavenie v tabuľke, hlavne však byť vyrovnanejším súperom najmä s tímami UTM.“

Čo vás teší pri debate o týchto kategóriách najviac?

„Celkovo klub zastrešuje až 12 mládežníckych mužstiev, čo je potešujúce, avšak prináša to so sebou aj veľkú zodpovednosť a množstvo práce. Teším sa, keď prídem do areálu FK Slovan Levice a vidím v poobedňajších hodinách tri ihriská plné detí, ktoré pracujú na sebe a chcú sa zdokonaľovať. Teší nás však aj to, že sa nám podarí vychovať niekoľko hráčov, ktorí putujú do futbalových akadémií, čo je dobrým znakom práce s mládežou.“

Ako vnímate situáciu v prípravkách FK Slovan Levice?

„Potešuje záujem o futbal u malých detí čo je v súčasnej dobe, kedy sú trendom mobily, tablety a počítače znakom toho, že deti chcú aj športovať, súťažiť a zabávať sa pri športovaní. Máme preto veľa detí v prípravkách, niektorí už teraz vynikajú kvalitou a herným prejavom. Máme veľmi dobrú spoluprácu aj s materskými škôlkami, kde nám chodia pravidelne tréneri a deti vedú k športu, nielen k futbalu. Cieľom je mať v budúcej sezóne minimálne 5 škôlok, kde sa bude trénovať pod dohľadom našich kvalifikovaných trénerov, z čoho potom môžeme čerpať do kategórie predprípravky, čo sú naši najmenší futbalisti.“

Ako sa darí pripravovať podmienky pre mládežníkov v FK Slovan Levice?

„Podmienky pre mládežníkov v FK Slova Levice sa snažíme zlepšovať každou sezónou. Môžem povedať, že sa nám to postupne darí, či už za pomoci poslancov mesta Levice, partnerov klubu ale aj rodičov a v neposlednom rade trénerov a výkonného menežmentu FK Slovan Levice. Posledné roky poslanci mesta Levice postupne navyšovali “balík”, z ktorého sa rozdeľujú dotácie pre mládežnícke športové kluby, čo znamenalo vyššiu sumu pre mládežníkov FK. Mesto Levice sa usiluje a rozšírenie infraštruktúry o ďalšie ihriská, malé multifunkčné s umelým trávovým povrchom, ale aj ihrisko so štandardnými rozmermi tak isto s umelým trávovým povrchom. Vybudovaním týchto ihrísk sa zlepšia podmienky pre mládež v tréningovom procese počas zimnej prestávky. Pomocou partnerov klubu a výkonného menežmentu sa podarilo pre mládež zabezpečiť tréningové pomôcky pre herný tréning, rozvoj pohybových schopností a kondičný tréning.“

Fanúšikovia by sa vás isto priamo spýtali ako vnímate postupové šance tímov U17 a U19. Chce FK Slovan Levice postúpiť? Je v silách týchto tímov postúpiť?

„V nasledujúcich sezónach, možno v tej najbližšej vidíme postupové šance reálne, vzhľadom na dobré ročníky a kvalitných hráčov ktorí sa ukazujú v už prebiehajúcej príprave. FK Slovan Levice chce postúpiť do druhej najvyššej dorasteneckej súťaže a kladie si to za jeden z hlavných cieľov.“

Čo by to z dlhodobého hľadiska pre levický futbal znamenalo?

„Určite by to pomohlo skvalitniť podmienky pre dorastenecké kategórie, predsa hrať druhú najvyššiu dorasteneckú súťaž je lákavejšie pre hráčov ktorých si vychováme, ale aj hráčov z okresných mládežníckych tímov. Druhá liga je kvalitnejšia ako tá tretia, zápasy sa hrajú vo vyššom nasadení, čo si vieme vyskúšať v prípravných zápasoch a samozrejme hrajú v nej tímy, s ktorými sa stretávame v žiackych kategóriách. Postup do druhej ligy by bol prínosom pre výchovu a zapracovanie hráčov do seniorského tímu.“

Čo sa plánuje v najbližších mesiacoch pre mládežnícke celky klubu?

„Počas zimnej prestávky sme kontaktovali hlavného organizátora a opäť prejavili záujem o organizáciu kvalifikačného turnaja Champions Trophy pre kategóriu prípraviek U10, ktorej víťaz ako aj družstvo organizátora putuje priamo na finálový turnaj v Rakúsku, za účasti kvalitných európskych tímov. Uvidíme však, ako sa bude vyvíjať situácia okolo uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V druhej polovici mesiaca jún sme naplánovali výber detí – malých futbalistov a futbalistiek do predprípraviek a doplňujúci výber do prípraviek. Taktiež chcem oznámiť rodičom, že letný futbalový kemp sa tento rok neuskutoční z dôvodu neistoty možného výskytu koronavírusu a s tým spojených opatrení. Nevedeli sme predpokladať ako sa situácia bude vyvíjať na začiatku leta, kedy boli plánované klasicky 2 turnusy. Určite budeme organizovať náhradu kempu v čase jesenných prázdnin a rok v lete sme s kempom určite naspäť v plnom rozsahu. Pripravujeme kvalitné prípravné zápasy s domácimi tímami, ale aj tímami z Maďarska, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Chceli by sme zorganizovať sústredenie pre najstaršie žiacke kategórie ktorým by sa zlepšila a skvalitnila príprava pre nasledujúcu sezónu.“

Ako hodnotíte spoluprácu s mužstvami v okrese?

„Spolupráca s mužstvami v okrese je z časti taká kostrbatá. Stretávame sa s okresnými mužstvami, v ktorých ešte stále rezonuje akási nedôvera voči nášmu FK z predchádzajúcich rokov, no sú aj mužstvá s ktorými sa nám spolupracuje na dobrej úrovni. Nové vedenie klubu sa snaží zlepšovať spoluprácu s okresnými mužstvami, získať si ich dôveru a vybudovať dobré meno. V blízkej budúcnosti by sme mali záujem aj o vytvorenie tzv. partnerských klubov, s ktorými by bola spolupráca na pravidelnejšej a užšej báze. Tiež plánujeme v budúcnosti vytvoriť v regióne tzv. satelitné prípravky pod hlavičkou nášho klubu. Máme v našom okrese regióny, kde absentuje mládežnícky futbal a deti sa tam možno aj majú záujem venovať futbalu, avšak vzdialenosti do Levíc sú veľké a časovo to je náročné pre rodičov. Cieľom je, aby sme každého talentovaného chlapca našli a získali ho pre futbal.“