2% pre futbal

 

Naši futbaloví fanúšikovia a všetci športoví priatelia,

s úctou sa obraciame na Vás so žiadosťou o poskytnutie finančnej pomoci vo forme 2% z daní za rok 2022 pre náš milovaný klub – FK SLOVAN LEVICE.

FK SLOVAN LEVICE – PREDSTAVENIE

Náš futbalový klub vychováva hráčov od 6 rokov a momentálne ho tvorí 13 mládežníckych družstiev od najmenších prípravkárov až po A-mužstvo mužov.

Klub reprezentuje naše mesto a región v slovenských futbalových súťažiach, v rôznych turnajoch na Slovensku aj v zahraničí.

Náš klub funguje už od roku 1911, tento rok oslávime už 112. výročie založenia klubu.

Futbal v meste má silnú tradíciu, preto sa snažíme deti a mládež udržať pri športe a vytvárať v nich pozitívny vzťah k športu a pohybovej aktivite.

 

Sme klub s najväčšou členskou základňou v našom regióne, čo nás zaväzuje naďalej poctivo pracovať a venovať sa športu.

 

FK SLOVAN LEVICE – CIELE KLUBU

– zlepšiť podmienky pre hráčov všetkých vekových kategórií s dôrazom na mládež

– udržanie mužstiev v daných súťažiach ÚTM (Útvar talentovanej mládeže)

– zvýšiť kvalitu a množstvo materiálno-technického zabezpečenia pre hráčov a trénerov

– organizovať pravidelne letné futbalové kempy pre deti od 6 rokov

– vytvárať spoluprácu s regionálnymi klubmi

– vybudovať veľké futbalové ihrisko s umelou trávou

 

Prečo nám? Podporíte viac ako 250 detí, chlapcov aj dievčat, v najobľúbenejšom športe na svete – FUTBALE.

 

Bližšie informácie získate:

Ing. Tomáš Stach +421 918 185 444

Roman Gergely +421 905 756 650

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

/vedenie klubu a kolektív trénerov FK Slovan Levice/

 

Ako na to? Postup nájdete na tejto adrese.
Údaje o prijímateľovi:
Názov: Futbalový klub Slovan Levice
Forma: Občianske združenie
Sídlo: Podjavorinskej 7, 93401 Levice
IČO: 37970313
Č.účtu: SK64 5600 0000 0071 0331 0003, Prima banka Slovensko, a.s.