Hlavný štadión

Adresa Hlavného štadióna: Ľ. Podjavorinskej 21, Levice

Kapacita: 600 miest na sedenie – krytá tribúna, 7000 miest na státie – ochodze