FK Slovan Levice organizoval výber do predprípraviek

Dňa 22.júna 2020 sa konal v areáli futbalového klubu Slovana Levice výber a dovýber do kategórie prípravky a predprípravky. Prísť mohli kategórie od ročníka 2010 a mladší. Registrácia rodičov prebiehala na tréningovom ihrisku, kde od 17.00 čakali na deti kluboví mládežnícki tréneri, vybraní hráči mládežníckych mužstiev a tiež aj hráči A-mužstva FK Slovan Levice s pripravenými stanovišťami, ktoré slúžili na zistenie futbalových zručností nových hráčov klubu. Počas celého podujatia bol medzi deťmi prítomný aj klubový maskot v podobe leva.Celá akcia prebiehala na prírodnom tréningovom ihrisku za mierne veterného počasia, čo však umožňovalo sa stretnúť a absolvovať dané cvičenia. Po úvodnom zoznámení s deťmi si tréneri rozdelili deti na menšie skupiny a rozdelili sa na jednotlivé stanovištia. Na deti čakali 4 stanovištia, pričom dve stanovištia boli zamerané na prácu s loptou, ďalšie stanovište bolo zamerané na obratnosť detí a posledné stanovište bola hra samotná na malé bránky.

Účasť na výbere a dovýbere bola pomerne slušná, keď prišlo takmer 30 detí. Po prejdení všetkých stanovíšť si deti zhodnotili cvičenia s trénermi, spýtali sa čo ich zaujímalo a na záver si dali spoločný pokrik a spoločnú fotku.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým rodičom, ktorí priviedli svoje dieťa do areálu futbalového klubu a vedú ho k športu. Vážime si to a všetci v klube budeme poctivo pracovať na ich túžbe sa zlepšovať a tráviť čas aktívne so športom a v kolektíve.