2% pre futbal

Venujte 2% z dane pre levické futbalové talenty!
Prečo nám? Podporíte viac ako 200 detí, chlapcov aj dievčat, v najobľúbenejšom športe na svete – FUTBALE.

Ako na to? Postup nájdete na tejto adrese.

 

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Futbalový klub Slovan Levice
Forma: Občianske združenie
Sídlo: Podjavorinskej 7, 93401 Levice
IČO: 37970313
Č.účtu: SK16 5600 0000 0071 0331 3001, Prima banka Slovensko, a.s.